Scoutkårens historia

1929 Kyrkoherde Albin Jönsson startar den 23 april Ljungbyheds Pojkscoutkår med ett

50-tal deltagare i Riseberga ungdomshem.

1931 I september tar Birgitta von Essen kontakt med Svenska Flickscoutförbundet för att bilda Flickscoutkår i Ljungbyhed.

1931 12 december invigs Ljungbyheds Flickscoutkår av distriktsordförande Elin Lundin.

1932 Kåren köper in ett gammalt stall på Husarlägret samt börjar bygga scoutstuga i Ruveröd.

1933 Kåren deltar i hjälpaktion för behövande i Norrland.

1936 Några av flickscouterna deltar i Flickscouternas världskonferens i Stockholm
Flickscouterna firar 5-årsjubileum i Riseberga Ungdomshem.

Kåren deltar i jubileumsläger i Danmark.

1940 Kårråd bildas med Major Bertil Schultz som ordförande.

1944 Beredskapsåren. Pojk- och Flickscouterna lider brist på ledare.

Flickorna deltar i olika lantbrukssysslor, insamlingar och arbetsläger
. Pojkarna reorganiserar sig och börjar med flygscouting. Fem avlade A-diplom för segelflyg vid Ålleberg.

1945 Ett år för sent, firar Pojkscouterna sitt 15-årsjubileum i folkets hus samt deltar i ett läger i Danmark.

1956 En Blåvingering bildas.

1960 Kåren börjar samarbeta och ha utbyte med en dansk scoutkår

1961 Flickscouterna firar sitt 30-årsjubileujm i IOGT-lokalen.
 Kåren får en ny lokal i församlingshemmet och börjar hyra scoutstugor vid Torsjö.

Kulla Pojkscoutdistrikt och Helsingborgs Flickscoutdistrikt slås samman till Kulla scoutdistrikt.

1964-66 Blockstugan byggas av seniorscouter med Åke ”Lukas” Malmåker som bas.

1978 Gudrun Fransson stratar försöksverksamhet med Bäverscouting.

1979 I maj månad firar kåren 50-årsjubileum i idrottshallen och har jubileumshögtid i medborgarhuset, Klippans musikkår spelar.