Vårt kårrop

24 februari, 2021 av Klara Björkqvist

En viktig del i att vara scout är kårtillhörigheten. Därför ha varje kår ett eget rop, och såhär lyder vårt:

Ut i skogen sus och dus

dragar vi från bygd och hus

för att kämpa mellan granarna

SNAPPHANARNA