Terminsuppstart våren 2021 senareläggs!

3 januari, 2021 av Stig Kryhl

Hej alla och god fortsättning!

Med hänsyn till de nationella rekommendationerna för COVID-19 har vi beslutat att senarelägga terminsuppstarten för scouterna minst intill den första februari.

Nuvarande rekommendationer gäller intill den 24 januari och vi avvaktar beslut om hur vi går vidare när nya rekommendationer kommer.

Vi vill starta så fort som möjlig för vi saknar er men vår riskanalys för vår verksamhet möjliggör inte att vi startar upp innan vi vet hur smittspridningen utvecklas i Skåne.

Med vänlig hälsning

Ledarna