Scoutlagen och scoutlöftet

29 maj, 2020 av Klara Björkqvist

Scoutlagen och scoutlöftet

Scoutlagen är de ledord som vi scouter strävar efter att leva enligt. Det handlar mycket om hur man är en bra medmänniska  till andra, sig själv och naturen. Scoutlöftet är det som en scout kan välja att avlägga om man vill visa att man är villig att ta till sig scoutlagen och scouternas värderingar.

Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.

Scoutlöftet

Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen.