Ledardag 2020

14 maj, 2020 av Klara Björkqvist

Den 21 maj är det beslutat att kåren ska ha en dag för ledarna att prata ihop sig. Tanken är att vi ska diskutera vilken stegring vi vill ha mellan åldersgrupperna och vad vi vill att de ska lära sig på respektive avdelning för att vara redo för livet som utmanarscout. Såklart ska vi laga mat tillsammans också! Glöm inte att varje avdelning har i uppgift att komma på en aktivitet/utmaning att genomföra 🙂

Schema för dagen

13:00 samling Sjöholmstorpet

13:30-15:00 aktivitet

15:00-17:00 diskussion i mindre grupper och sedan alla

17:00-19:00 matlagning

För att vi ska veta hur många som kommer vill vi gärna att ni anmäler er nedan, senast 19 maj.