Information Vårläger 2020

1 april, 2020 av Klara Björkqvist

Hej!

På grund av rådande omständigheter har ett beslut fattats att ställa in vårlägret 2020.